facebook       FB粉絲專頁 : TKU淡江大學招生策略中心 

   instagram       追蹤IG : tku1950  

   youtube       影音平台 : 官方頻道賽博頻道IOH個人經驗平台 

       

   ◆淡江姊姊LINE-申請入學領航員◆ 

  歡迎加姊姊LINE,讓姊姊在第一時間提醒你各項資訊呦!

   (可以掃描QR-code,也可以用點的呦!)

  ■  立足淡江、放眼世界、掌握資訊、開創未來